Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 20 2009

Category: Magazine


Posted on 2009-08-23. By anonymous.

Description

Nguoi Viet News in California - August 20 2009

Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California - August 20 2009
PDF | 121 pages | Vietnamese & English | 55 MB

Nguoi Viet News is the oldest and largest Vietnamese-language newspaper in the United States. Our section appears every Thursday, targeting the young, multi-cultural generation of Vietnamese Americans.

- Là tờ nhật báo việt ngữ duy nhất phát hành 7 ngày trong tuần tại Hoa Kỳ.
- Mỗi ngày mang đến cho độc giả người Việt ở khắp nơi "Tin nhanh, Tin đúng" với nhiều mục tin quan trọng, hấp dẫn như: Việt Nam, Hoa Kỳ, Thế Giới, Cộng Đồng...
- Là nguồn cung cấp quan trọng về tin tức, tài liệu và quảng cáo cho cộng đồng người Việt ở miền nam California cũng như trên khắp nước Mỹ.
- Là tờ nhật báo việt ngữ đầu tiên phát hành ngoài Việt Nam.
- Có số lượng rao vặt nhiều nhất trong tất cả các báo Việt ngữ trên thế giới.
- Hợp tác với nhiều tờ báo ở khắp nơi: Canada (Thời Báo.) Australia (Việt Luận, Đất Mới.) Seattle, WA (Người Việt Tây Bắc.) San Jose, CA (Việt Nam Tự Do.) Boston, MA (Á Châu Thời Báo.) Dallas, TX (Bút Việt) Orlando, FL (Saigon Post.) Houston,TX (Thương Mại.)
- Có trang báo điện tử: http://nguoi-viet.com với số lượng độc giả từ 40 đến 50 ngàn người vào đọc mỗi ngày.

Disclaimer:
- The creator of this scan is in NO WAY affiliated with the newspaper company.
- The creator of this scan DOES NOT NECESSARILY support the articles of the newspaper.
- This scan of the newspaper is simply for archival and informational purposes.
- The creator of this scan SHALL NOT bear any responsibility if this scan is used for any other purposes.

- Người scan không hề liên quan đến công ty của tờ báo này.
- Người scan không nhất thiết ủng hộ các bài báo trên tờ báo này.
- Bản scan của tờ báo này chỉ đơn thuần dùng vào mục đích bảo lưu và thông tin.
- Người scan sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu bản scan này được sử dụng cho những mục đích khác.


Search More...
Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 20 2009

Search free ebooks in ebookee.com!


Links
Download this book

No active download links here?
Please check the description for download links if any or do a search to find alternative books.


Related Books

 1. Ebooks list page : 3370
 2. 2009-09-13Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California September 10 2009
 3. 2009-09-10Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California September 09 2009
 4. 2009-08-30Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 26 2009
 5. 2009-08-30Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 27 2009
 6. 2009-08-30Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 28 2009
 7. 2009-08-25Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 24 2009
 8. 2009-08-24Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 23 2009
 9. 2009-08-23Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 19 2009
 10. 2009-08-23Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 21 2009
 11. 2009-08-23Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 22 2009
 12. 2009-08-19Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 17 2009
 13. 2009-08-19Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 18 2009
 14. 2009-08-17Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 15 2009
 15. 2009-07-25California Driver Handbook 2009
 16. 2012-02-20Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition, and Health, Revised and Expanded Edition (California Studies in Food and Culture) - Marion Nestle
 17. 2012-02-16Meals to Come: A History of the Future of Food (California Studies in Food and Culture) - Warren Belasco
 18. 2012-02-10The Matter Is Life - J. California Cooper
 19. 2012-02-02The Matter Is Life - J. California Cooper
 20. 2012-01-22Safe Food: Bacteria, Biotechnology, and Bioterrorism (California Studies in Food and Culture, 5) - Marion Nestle

Comments

No comments for "Báo Người Việt California - Nguoi Viet News in California August 20 2009".


  Add Your Comments
  1. Download links and password may be in the description section, read description carefully!
  2. Do a search to find mirrors if no download links or dead links.

  required

  required, will not be published

  need login

  required

  Not clear? Click here to refresh.

  Back to Top